Oddajcie mi moje pieniądze z komunii, czyli zarząd majątkiem dziecka przez rodziców

Coraz częściej na forach internetowych zadawane są pytania jak odzyskać pieniądze otrzymane z okazji Pierwszej Komunii Świętej, które zostały „zdefraudowane” przez rodziców. Czy rzeczywiście rodzice nie mają prawa ich wydawać, co więcej, na każde zawołanie dziecka zwrócić całość?

Typowa sytuacja wygląda następująco – dziecko dostaje na komunię 4 000 zł oraz laptop o wartości 2400zł (razem 6 400 zł), nie ma żadnych innych oszczędności czy majątku.

Należy zacząć od stwierdzenia, iż rodzice mają obowiązek sprawowania zarządu majątkiem dziecka (art. 101 KRO). Zarząd ten sprowadza się do różnego rodzaju dyspozycji i czynności odnoszących się do poszczególnych składników majątku dziecka. W doktrynie tradycyjnie rozróżnia się czynności zwykłego zarządu (rodzice mogą dokonywać ich samodzielnie) i przekraczające zwykły zarząd (na ich dokonanie każdorazowo konieczna jest zgoda sądu opiekuńczego).

Trudno jasno ustalić które czynności przynależą do której grupy. Jest to sprawa indywidualna, którą rozstrzyga sąd w konkretnym postępowaniu. Pomocne są jednak wytyczne wypracowane w ciągu lat przez orzecznictwo i doktrynę. Czynności zwykłego zarządu to czynności związane z normalnym korzystaniem z majątku prowadzące do zachowania go w niezmienionej postaci lub naprawy jego składników. Natomiast do czynności przekraczających zwykły zarząd zalicza się tradycyjnie nabycie, zbycie, zrzeczenie się składnika majątku. Należy pamiętać również o kryteriach, które mają charakter bardziej subiektywny, czyli o ocenie konkretnego przypadku. Wówczas trzeba będzie przyrównać wartość i charakter czynności do wartości majątku.

Stosując wyłożone wyżej zasady do przytoczonego przykładu: kupienie dziecku zabawki za 50 zł będzie czynnością zwykłego zarządu, zaś zakup roweru za 1500 zł wymagać będzie zgody sądu ze względu na wysokość kwoty. Nie będzie miał znaczenia fakt, iż jedynym użytkownikiem roweru będzie dziecko. Czynnością zwykłego zarządu będzie jednak naprawa laptopa należącego do dziecka, nawet jeżeli będzie to kosztowało kilkaset złotych, ponieważ celem tej czynności było zachowanie w odpowiednim stanie składnika majątku, jakim jest komputer.

Zarząd rodziców nad majątkiem dziecka trwa aż do ukończenia przez nie 18 lat, jednak wcześniej rodzice mogą stopniowo oddawać dziecku niektóre przedmioty do swobodnego użytku. Wówczas dziecko powyżej 13 roku życia ma prawo do sprawowania samodzielnego zarządu nad daną rzeczą. W doktrynie przyjmuje się, że do swobodnego użytku mogą zostać oddane niezbyt cenne przedmioty, tj. zabawki, książki, drobne kwoty. Nie dotyczy to natomiast rzeczy drogich, więc przytoczonym przypadku laptop nie będzie mógł zaliczać się do tej kategorii przedmiotów.

Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie dotyczące możliwości wydawania pieniędzy dziecka wydaje się hamować obrót oraz uprzykrzać życie za równo rodzicom jak i dzieciom, zwłaszcza gdy wszyscy zgodnie zaplanowali zakupy (np. nowa konsola). Powodem wprowadzenia tak restrykcyjnych ograniczeń w tej dziedzinie jest nie co innego, a ochrona małoletnich przed nadużyciami ze strony rodziców. Oczywiście, większość rodziców dba o swoje dzieci, a większe sumy otrzymane przez małoletnich są spożytkowane przez rodziców na przydatne dla dziecka zakupy (ubrania, wyposażenie do szkoły, meble) lub wydawane wedle ich życzenia (nowy telefon, tablet, drogi rower). Niestety zdarzają się również rodzice, którzy wydają powierzone im pieniądze na własne zachcianki i to właśnie przed takimi zachowaniami należy chronić dzieci.

Wracając do postów pojawiających się na forach internetowych – oczywiście, można wejść na drogę sadową i procesować się z własnymi rodzicami o odzyskanie pieniędzy z komunii. Wypada jednak wcześniej przypomnieć sobie na co zostały spożytkowane, bo być może zostały one wydane na rzeczy niezbędne dla dziecka, a może pomogły rodzinie całej przeżyć trudne miesiące. Dopiero po takim rachunku, kiedy okaże się że wszystkie środki zostały wydane przez rodziców przykładowo na weekend w spa, można zastanawiać się nad złożeniem pozwu do sądu.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s